Scroll to Top
Cách mọi chức vụ trong Đảng của phó chủ tịch tỉnh nâng đỡ ‘hot girl’ xứ Thanh
781 views

Pháp luật Việt: Ngày 17.12, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách mọi chức vụ trong Đảng của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn.

Loading...

Tại cuộc họp, Ban Bí thư đã xem xét các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra T.Ư một ngày trước đó về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa; tờ trình về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 – 2016.

đời sống pháp luật
                                Ông Ngô Văn Tuấn (trái) và ông Phạm Văn Vọng

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Ngô Văn Tuấn

Đối với ông Ngô Văn Tuấn, như 5days.net cập nhật, Ban Bí thư xác định, từ tháng 10.2010 – 11.2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ: cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng đối với bà Quỳnh Anh trái quy định.

đời sống pháp luật
                      Ông Ngô Văn Tuấn đã nâng đỡ không trong sáng bà Quỳnh Anh

Cách chức bí thư tỉnh ủy của ông Phạm Văn Vọng

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ông Phạm Văn Vọng, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, cụ thể là vi phạm pháp luật theo Quy định số 51-QĐ/TW ngày 19.4.2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, thành ủy trong việc tham mưu để Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, trong đó có quy định ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết một số nội dung về kinh tế – xã hội vượt thẩm quyền; làm hạn chế vai trò và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng vi phạm pháp luật về các nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đã quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhiều cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có biểu hiện cục bộ, ưu ái, không bình thường. Quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có nhiều trường hợp không đúng quy định; không xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ. Thiếu kiểm tra, giám sát để một số cơ quan, tổ chức có số lượng phòng, số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm. Vi phạm quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đối với nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất vượt thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch, không đúng quy định pháp luật; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để UBND tỉnh vi phạm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số dự án, công trình trọng điểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với cương vị người đứng đầu, ông Vọng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đó là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc quyết định bổ nhiệm một số cán bộ không bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn. Chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án có sử dụng đất không đúng quy định; thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm và trong quản lý, sử dụng đất.

Theo Ban Bí thư, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ông Phạm Văn Vọng là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân. Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Loading...