Scroll to Top
Mỗi ngày có đến 390 doanh nghiệp ra đời
794 views

Tin kinh doanh : Theo Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong 7/2017, có 11.677 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày có 389 DN ra đời

Theo đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân đạt 8,1 tỷ đồng/DN, giảm 21,3% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của DN thành lập mới là 93.449 người, giảm 11,5% so với tháng trước.

Loading...

So với tháng 6/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 2.123 doanh nghiệp, tăng 10,5%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng đầu năm 2017 của cả nước là 6.608 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Phần lớn là những doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 92,4% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước. Một số ngành có DN giải thể giảm so với cùng kỳ như khai khoáng, nghệ thuật, vui chơi và giải trí; tài chính ngân hàng…

Theo Bộ KH&ĐT, số lượng DN thành lập mới tăng cao chứng tỏ môi trường kinh doanh đang được cải thiện. Quy trình hồ sơ thủ tục thành lập DN thuận lợi, thông thoáng, giúp người dân, DN thực hiện thuận lợi hơn.

Loading...