Scroll to Top
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
896 views

5days.net– Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức thi hành án dân sự, tập trung, quyết liệt; tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Loading...

Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ Tư pháp, Hệ thống THADS, tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp và Hệ thống THADS trong năm 2018.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, bên cạnh kết quả đã đạt được, số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn nhiều; một số việc tồn đọng từ nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt…

Tổng cục THADS luôn xác định việc thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế – tham nhũng là nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. Với nhận thức nêu trên,Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan THADS tích cực, tập trung thi hành phần dân sự trong các bản án kinh tế – tham nhũng, đặc biệt là các vụ án kinh tế – tham nhũng nghiêm trọng.

Năm 2017, đã thụ lý gần 750 việc, tương ứng với gần 37 nghìn tỷ đồng; số có điều kiện thi hành án là 480 việc, tương ứng với trên 22 nghìn tỷ đồng. Kết quả, thi hành xong gần 300 việc tương ứng số tiền trên 7.500 tỷ đồng, đạt 61,2% về việc và 33,8% về tiền. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong thi hành các vụ việc loại này là giá trị phải thi hành án lớn nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ hoặc thậm chí không có tài sản để thi hành án, như trường hợp Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Vinashin phải thi hành án hơn 600 tỷ đồng nhưng tài sản bảo đảm thi hành án chỉ có 5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc loại này, Tổng cục sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan THADS kịp thời nắm bắt thông tin từ giai đoạn xét xử để chủ động có các biện pháp thi hành án hiệu quả hơn, đồng thời, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội pháp luật ngay từ giai đoạn điều tra để phòng ngừa, hạn chế tẩu tán tài sản.

Nhấn mạnh năm 2019, đất nước ta sẽ tiếp tục tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là việc gia nhập và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp, hệ thống THADS cần nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thi hành án trong năm 2019. Trong đó, tập trung tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về THADS để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

Loading...