Scroll to Top

cơ quan chức năng có thẩm quyền đã bắt tay vào công cuộc xác minh và đưa ra kết luận 1 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã dùng bằng cấp 3 giả

Xem Thêm