Scroll to Top

Liên quan đến việc học sinh bị cô giáo buộc học sinh trong lớp tát 231 cái, cơ quan công an QB đã quyết định khởi tố vụ cô giáo phạt tát học sinh 231 cái.

Xem Thêm