Scroll to Top

Tại hiện trường thương tâm, xe máy và xe kéo chở mạ ở trên bờ, nạn nhân nằm úp xuống ruộng toàn thân bị cháy sém do sét đánh chết

Xem Thêm