Scroll to Top

Số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến là 230.435. Số thí sinh điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nộp trực tiếp tại các cơ sở là 74.059

Xem Thêm