Scroll to Top

Tùng và Tài đã đe dọa và bắt giữ con nợ để ép trả tiền. Công an tạm giữ 2 đối tượng  để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật.

Xem Thêm