Scroll to Top

Hội đồng kỷ luật huyện Thanh Chương vừa có quyết định xử lý kỷ luật 5 cán bộ liên quan đến vụ việc nhiều cô giáo cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ quỳ gối

Việc xóa bỏ một trường học không đơn giản như xóa bỏ một cơ sở kinh doanh... và sựu giệc các giáo viên mầm non quỳ lại càng trở nên nan giải.

Xem Thêm