Scroll to Top

Sau khi làm móng, một phụ nữ đã phải nhập viện do nhiễm trùng tế bào liên cầu khuẩn và có nguy cơ phải cắt bỏ chân. 5days.net cập nhật, Tracy Lynn Martinez phía...

Xem Thêm