Scroll to Top

Sau khi làm móng, một phụ nữ đã phải nhập viện do những biểu hiện sức khỏe vì nhiễm trùng tế bào liên cầu khuẩn và có nguy cơ phải cắt bỏ chân.

Xem Thêm