Scroll to Top

Với iOS 12, hiện các phím tắt của Control Center cho phép mở nhanh ứng dụng camera và quét mã QR, bạn có thể bổ sung thêm phím tắt mới cho Control Center

Xem Thêm