Scroll to Top

Ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 của 107 trường trung học phổ thông.

trong số 112 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội có tuyển sinh lớp 10, có 3 trường THPT Hà Nội xét tuyển nguyện vọng 3

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố kết quả vòng 2  thi song bằng  vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tại 2 trường THPT Amsterdam và THPT Chu Văn An .

sở giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông vào ngày 20 tháng 6, ngay sau khi công tác chấm điểm được hoàn thành

Xem Thêm