Scroll to Top

Ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 của 107 trường trung học phổ thông. Theo 5days.net,...

Theo thông tin mà 5days.net cập nhật được ngày 15/6, trong số 112 trường trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội có tuyển...

Trao đổi với 5days.net, mới đây Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố kết quả vòng 2  thi song bằng  vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tại 2 trường THPT chuyên...

Theo kế hoạch, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông vào ngày 20 tháng 6, ngay sau khi công tác chấm điểm được...

Xem Thêm