Scroll to Top

Anh Dư kể, trước đây như nhiều hộ nông dân khác ở xã Phong Hòa, gia đình anh sống nhờ vào kinh doanh trồng cây huệ trắng. Tuy nhiên, do giá huệ trắng ngày càng...

Xem Thêm