Scroll to Top

Do chuyển nhượng khu đất vàng 4,2 ha tại Hà Nội, dự án tháp 100 tầng hình bông sen của Kinh Bắc sẽ không trở thành hiện thực.

Xem Thêm