Scroll to Top
By

Ronaldo được Juventus đưa về cho mục tiêu Champions League. Thế nhưng Juventus vừa bị loại bởi Ajax. Câu hỏi được đặt ra là Ronaldo có phải thương vụ thất bại? Juventus...

Xem Thêm