Scroll to Top

Ronaldo được Juventus đưa về cho mục tiêu Champions League. Thế nhưng Juventus vừa bị loại bởi Ajax. Vậy Ronaldo có phải thương vụ thất bại?

Xem Thêm